“हरित उर्जाको प्रयोग गरी पैसा तथा विश्वलाई वचाऔं ।”

  • स्वास्थ्यको लागि खतरामुक्त
    धुवां गन्ध नआउने
  • ग्यास भन्दा सस्तो
    किफायती

वायो व्रिकेट

वायो व्रिकेट मुख्य गरेर कोठा तताउन, पानी उमाल्न, सुत्केरी आमा तथा वच्चा सेकाउन, क्रियापुत्र–पुत्रीले खाना पकाउन, सानो परिवारले खाना पकाउन जस्ता काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।


यी व्रिकेटलाइ वाल्न मेटल तथा माटोका चुल्होहरु उपलव्ध छन् । उच्च क्षमताका मेसिनको प्रयोग गरेर बनाईने हुँदा यी व्रिकेटहरु धेरै खँदिलो हुनुको साथै २ घण्टासम्म निरन्तर बलिरहन्छ ।यी व्रिकेट सल्किन २–३ मिनटको समय लाग्छ ।


कच्चापदार्थ :  जङ्गलमा खेर गइरहेका तथा कृषिजन्य पदार्थहरु जस्तै– पातपतिङ्गर, बनमारा, सल्लाको पात, काठको धूलो, इत्यादि वाट यी व्रिकेटहरु बनाइन्छ साथै वाइन्डर–वेन्टोनाईट माटो २०% पनि यसमा मिसाईएको हुन्छ ।


साईज : बेलनाका जस्को वाहिरी व्यास – ११८ मि.मि., प्वालको व्यास– १० मि.मि., प्वालको शँख्या – १५, उचाई ७० मि.मि.
हैंडलिंग: यी व्रिकेटहरु ३ पिसको एक रोल तथा ८ रोलको मmोलामा उपलव्ध छन् ।


भण्डारण: यी व्रिकेटहरुलाई सुख्खा ठाउँमा राख्नुपर्दछ । चिसो पस्यो भने व्रिकेट नबल्ने र विग्रने सम्भावना हुन्छ । घरभित्र वाल्नको लागि भेन्टिलेसन खुला गर्नुपर्दछ ।


Bio Briquette are mainly used for room heating, boiling water, warming the infants and newly delivered mother, cooking meals, etc.


Metallic and clay stoves are available for burning of these stoves.


We use high compaction machines to produce these briquettes, therefore our briquettes are highly compact and burn continuously for 2 hours. It takes 2-3 minutes for ignition.


Raw materials: charcoal from forest and agricultural residues such as banmara, pine needle, saw chips, etc. Binder material: bentonite clay (20 % by volume)


Size: Outer diameter = 118 mm, hole diameter = 10 mm, No. of holes = 15, height = 70 mm


Handling: These briquettes are available in a roll of three briquettes and in a sack of 8 rolls.


Storage: These briquettes must be stored in a dry place. Continuous exposure to moisture may lead to breakdown, longer ignition time and reduction in durability. A window must kept open for air circulation.