“हरित उर्जाको प्रयोग गरी पैसा तथा विश्वलाई वचाऔं ।”

  • स्वास्थ्यको लागि खतरामुक्त
    धुवां गन्ध नआउने
  • ग्यास भन्दा सस्तो
    किफायती

स्टोभ

हामीकहाँ विभिन्न प्रकारका स्टोभहरू उपलब्ध छन।

तंदूरी ओवन (विभिन्न आकारका फिक्स र गुडाउन मिलने)
सेकुवा स्टोव (रेस्टुरेन्ट र घरको प्रयोगका लागि)
घरेलू स्टोभ (खाना पकाउन र कोठा तताउन को लागि)।